Maltepe Escort alanya Escort atasehir Escort istanbul escort manavgat Escort Kuram | Ücretsiz Pdf İndir

Kuram kategorisindeki tüm yazılar

Çağdaş Siyasal Doktrinler (Kod:6-G-9) indir isimli kitabı Bülent Daver isimli yazar yazmıştır

Projecilik ve Neoliberal Çıkmaz Bu Kitap, neoliberal politikaların Türkiye’deki uygulamalarının kadınlar açısından sonuçlarına odaklanıyor. Bunu yaparken, son yıllarda yoğunlaşan, kadınlara yönelik proje ve uygulamaların amaçları ve hayata geçirilme süreçlerini irdeleyerek, neoliberal-muhafazakâr toplumsal dönüşümün önemli bir parçasına ışık tutuyor. Olup bitenlerin kadınların...

Zincirin HalkasıTürkiye, kapitalist üretim ilişkilerinin egemen olduğu, feodal üre- tim ilişkilerinin kısmi olarak çözülmesiyle birlikte, tarım ve tarım dışı faaliyetlerin büyük çoğunluğunun, küçük meta üretimiyle ka- pitalizmin etkisine girdiği bir toplumsal yapıya sahiptir.Artıdeğer, doğrudan üretenlerden kapitalist ve feodal üretim ilişki-...

Tarihten Çıkan Siyaset: “İlerlemeye duyulan inanç kaybolup, egemen birey ve devletler zayıflayınca, arzu özgürlüğün yanı sıra cezaya da talip olunca, bütün siyasi kanıların, inançların olumsal ve öznel olduğu meydana çıkınca, sol ve liberal siyasi yönelimlerin başına ne geldi? Modernliğin geleneksel...

Yeniçağın Kötü Çocuklarıİnsanlığın ilerleme dürtüsünün kaynağı nedir? İlerleme, tarihten çıkarılan derslerin kaçınılmaz sonucu mudur? İnsanlık tarihten ders çıkarır mı? Tarihsel süreç özgürleşmeyi de beraberinde getirir mi? Alman filozof Peter Sloterdijk, 21. yüzyılın başında insanlığa ve ilerleme mefhumuna dair sorulara yanıt arıyor...

Arap Baharı Sonrası İsrail Dış Politikası & Kavram, Bağlam, Pratik ve KuramÜlkemizde yapılan İsrail (hatta belki de Ortadoğu) özelindeki çalışmaların henüz ergenlik dönemini yaşadığı gerçeği, bu kitabın ortaya çıkmasındaki temel motivasyonu oluşturmaktadır. Hâlbuki Ortadoğu’daki gelişmelerin kahir ekseriyeti ve bizatihi Türkiye’nin...

Banka Müşterilerinin Gizli Sınıf Analizi İle Ürün Kullanımlarına Göre SınıflandırılmasıGizli Sınıf Analizi birçok disiplinde farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Bu sebeple kitapta incelenen yöntem, hemen hemen her alandaki araştırmacıların ilgi duyabileceği düzeydedir. Bu yönüyle kitap, istatistikçiler, veri bilimcileri, profesyonel araştırmacılar, sektördeki...

Para ve Ekonomi & Parasal Aktarım KanallarıGüncel ekonomik olayları ce arkasındaki karmaşık nedensellik örgüsünü anlamlandırmak, gerek ekonomi kuramcıları gerekse piyasa oyuncuları için her geçen gün giderek zorlaşmaktadır. bilhassa parasal gelişmelerin ekonomik değişkenler üzerindeki etkinliği, vektör ve şiddetini tutarlı bir şekilde...

Marx’ın Para Kuramı & Modern DeğerlendirmelerBu kitap, toplam on dört makaleden oluşmaktadır ve bu makaleler beş kısım altında toplanmıştır; Marx’ın Temel Para Kuramı, Marx’ın Para Kuramının Uzantıları ve Yeniden İnşaları, Marx’ın Paranın Miktar Kuramı Eleştirisi, Para ve Dönüşüm Sorunu ve...

Web Tasarım Blog Teması Ecce Plus | Tüm hakları © Felix Themes'e aittir.